Krok 1/3 - Detail požadavku
Váš požadavek
Název*:
Popis*:
Příloha:
Informační místo

Vyberte Informační místo pro podnikatele, které vyřídí Váš požadavek a je pro Vás teritoriálně nejvhodnější.

Kraj*:
Regionální místo*:
Způsob obdržení odpovědi na Váš požadavek *
* Povinné údaje

Odesláním požadavku na Vámi zvolené Informační místo pro podnikatele berete na vědomí, že:
Hospodářská komora ČR objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných informací. Odpověď je obvykle výsledkem samostatného šetření prováděného na základě každého jednotlivého požadavku zákazníka, přičemž při získávání podkladů pro řešení těchto požadavků Hospodářská komora ČR postupuje s odbornou péčí, kterou lze po Hospodářské komoře ČR vyžadovat. Jakékoliv obchodní rozhodnutí představuje do jisté míry určité riziko a Hospodářská komora ČR poskytnutím informací takové obchodní riziko nezajišťuje ani nepřebírá. Hospodářská komora ČR neodpovídá za škody, ztráty nebo jiné negativní důsledky vzniklé v příčinné souvislosti s poskytnutými informacemi.

Veřejná informační služba podnikatelům
Prostřednictvím tohoto formuláře máte možnost získat zdarma odpověď na jakýkoli dotaz související s Vaší podnikatelskou činností.

Váš požadavek
Do pole „Název“ prosím výstižně a stručně pojmenujte Váš dotaz, např. „Spotřební daň na pivo v Polsku“ nebo „Dotace na nákup registrační pokladny“. V poli „Popis“ pak definujte svůj dotaz detailněji, nezapomeňte také uvést všechny skutečnosti, které by mohly být pro řešení Vašeho požadavku relevantní, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, právní formu, velikost firmy, rok založení a předmět činnosti Vašeho podniku atd.

Informační místo
Přednostně jsou Vám nabízena regionální místa v kraji sídla Vaší firmy, můžete si ovšem zvolit i informační místa v jiných krajích.

Způsob obdržení odpovědi na Váš požadavek
Zde zadejte, zda si řešení vyzvednete na informačním místě osobně, či jej chcete zaslat pomocí elektronické pošty na e-mail, který uvedete v následujícím kroku. Pokud se rozhodnete pro návštěvu InMP, můžete očekávat komplexnější službu a osobní přístup.

® Copyright © 2009 www.komora.cz; Všechna práva vyhrazena
Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9
T: 266 721 300, F: 266 721 690, E: office@komora.cz
aaa